Оглавление блога

воскресенье, 29 марта 2015 г.

Климат и язык


Lidské jazyky závisejí na klimatu

Климат влияет на некоторые аспекты языка

Člověk | 17.02.2015Lingvisté tradičně předpokládají, že lidské jazyky jsou arbitrární, nezávisejí např. na ekologických faktorech.
Большинство лингвистов считают, что особенности языка случайны и произвольны, и уж от экологии-то никак не зависят.


Pískavý jazyk na Kanárských ostrovech nebo polysyntetický jazyk Eskymáků-Inuitů (jediné slovo víceméně odpovídá větě) není výsledkem přírodního prostředí, genů ani společenského zřízení. Nemusí to být ale tak docela pravda.
Обитатели Канарских островов разговаривают свистом, язык эскимосов - сверхагглютинативный, каждое его слово эквивалентно целому предложению, но ни тот, ни другой никак не зависит от природной среды, генов, общественного устройства. Но в действительности всё может оказаться не так, как на самом деле.


Vlastně je logické předpokládat spíše opak. Jazyk slouží k dorozumívání/předání signálu (ať už jde o manipulaci, kooperaci nebo prosté sdělení informace), ve vichrech subarktických ledových pláních je potřeba mluvit jinak než v pralese nebo na poušti. Na druhé straně víme, že jazyky se vyvíjejí (včetně proměny jejich základního typu) a šíří se do prostředí zcela odlišného od místa svého původu – jako třeba se celosvětově rozšířily jazyky indoevropské. Jak se v tom všem vyznat?
Логичнее было бы предположить обратное. Язык - система передачи сигналов (для обмана, для сотрудничества, для обмена правдивыми сведениями). На просторах севера, где гуляет ледяной ветер, эффективнее сигналы одного типа, в джунглях или в пустыне - другого. Хотя языки, возникшие в одной природной зоне, с рас- или переселением людей, проникают в другую. Например, языки индоевропейской семьи распространились по всему Земному шару. Так что без стакана не разберешься...


Vědci z University of Miami a Max Planck Institute (několika různých ústavů tohoto jména v Německu a Nizozemí) zkusili statistiku – korelaci mezi vlhkostí vzduchu a tónovými jazyky. Hypotéza zněla, že složitě tónované jazyky (mandarínská čínština apod.) by neměly vznikat v suchých oblastech, protože zde prostředí nepřeje komplexnějším pohybům hlasivek, které se vysušují, když se „zpívá“.
Ученые из Института Макса Планка университета Майами исследовали статистическую корреляцию между влажностью климата и распространением языков с музыкальным (тональным) ударением. Хотели проверить гипотезу о том, что языки со сложным музыкальным тоном (китайский, вьетнамский и т.п.) не должны возникать в засушливой зоне, где условия не благоприятствуют сложным "трелям" голосовых связок.


Když se porovnala klimatická data a fonologie 3 700 jazyků, předpověď se prý potvrdila. Práce publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences byla navíc doplněna experimentálním výzkumem v oblasti laryngologie (věda o hrtanu, zejména tedy s ohledem na choroby – viz ona zkratka ORL na dveřích lékařských ordinacích). K únavě hlasivek stačí jen suchý vzduch, při experimentech v laboratoři nebyl uvažován písek či prach ve vzduchu, což můžeme v pouštích oblastech navíc předpokládat ve zvýšené míře a výsledkem bývá častější poškození hrtanu.
Сравнение климатических данных и фонологии 3 700 языков, якобы подтвердило эту гипотезу. Кроме работы, опубликованной в журнале "Известия Академии наук США", были проведены ларингологические исследования. Усталость связок наступает из-за низкой влажности воздуха, В опытах не имитировалось наличие пыли и песка, как, например, в пустыне, а они тоже неблагоприятно сказываются на гортани.


Tím nemá být řečeno, že podoba jazyka je prostředím nějak jednoduše determinována vlhkostí vzduchu, ale jeden z faktorů to je.
Тип языка зависит не только от влажности климата, но она - один из значимых факторов.


A samozřejmě, výzkum zkoumal především vývoj/stav před průmyslovou revolucí. Jednak evoluce jazyků ve smyslu proměny jejich základního typu (tónový-netónový apod.) je poměrně pomalá, za druhé dnes žijeme do značné míry v umělém prostředí (např. s klimatizací). I když se možná dočkáme i studie, jak vývoj jazyků může ovlivnit globální oteplování…
Рассматривалась статистика до промышленной революции. Но аспекты языка (например, музыкальное / силовое ударение) меняются очень медленно, а в наших квартирах и офисах давно стоят кондиционеры.


Jeden z autorů studie, prof. Caleb Everett, se navíc domnívá, že stojí za to testovat také další možné souvislosti jazyka a prostředí. Tak třeba v chladných oblastech by dávalo smysl méně otevírat při řeči ústa, v teplých by se člověk takhle naopak ochlazoval. V suchých oblastech by zase menší otevírání úst snižovalo ztráty vody. Everett si povzdechl, že lingvisté jako sociální vědci jsou samozřejmě neradi, protože se jim takto zpochybňuje jejich hýčkané dogma o jakési nezávislosti sociálních věd na těch přírodních.
По мнению одного из авторов исследования, профессора Калеба Еверетта, следовало бы проверить и другие возможные зависимости языка от климата. Например, на холоде нерационально было бы широко открывать рот, а в жару - наоборот. В засушливом климате, снизить потери влаги тоже можно меньше раскрывая рот. Эверетт с сожалением констатировал, что лингвистам, как гуманитариям, не нравится мысль об их зависимости от естественных условий. 


Dodává ovšem, že třeba ptáci v různých prostředích komunikují různě (a zřejmě nikoliv náhodně, ale právě v závislosti na ekologii) a není důvod, proč by to u člověka mělo být jinak. Alespoň fyzičtí antropologové by se prý těmito otázkami mohli začít systematičtěji zabývat.
Если уж птицы в разных природных условиях обмениваются разными звуками, что отнюдь не случайно, вряд ли у человека дело обстоит иначе. Это вопрос, скорее, для исследователей по физиологической антропологии.
Zdroj: Phys.org
Источник: Phys.org

Насчет влияния среды: в школе, на уроке физической географии, помнится, нам объясняли вслед за догматической "Диалектикой природы" Энгельса, что у азиатов глаза узкие, чтобы в пустыне песок в них меньше надувало, а негры на жаре "пригорели" дочерна. Потом оказалось, что это гены, а советская наука просто пока была "не в курсе дела". По-моему, и здесь такой же примитивный идиотизм. Британские ученые трейд марк. См. также пост на моем итальянском блоге:

La Giornata Internazionale degli Scienziati Britannici
http://italia99.blogspot.ru/2010/05/la-giornata-internazionale-degli.html
(там тоже в две колонки)

На смежную тему пост на этом блоге:
Найден воспитанный мальчик...
http://perevod99.blogspot.ru/2010/04/blog-post_5078.html
Бедняга! Как его среда-то искорёжила...

Комментариев нет :