Оглавление блога

суббота, 28 марта 2015 г.

Какие иностранные языки сложнее изучить?Jak je to s relativní obtížností jazyků

Какие иностранные языки сложнее изучить?Aktuality | 15.08.2014
Nakladatelství Fraus uvádí na český trh novou učebnici angličtiny a tisková zpráva praví
Издательство Фраус предлагает чехам новый учебник английского. Вот что о нем пишут газеты:


Podle korpusu se čeští mluvčí nepotýkají s více problémy než mluvčí jiných jazyků.
Výsledkem je učebnice, která zohledňuje jevy problematické pro české žáky, tak jak je uchovává Cambridge Learner Corpus, databáze typických chyb, jichž se dopouštějí adepti zkoušek Cambridge English. „S ohledem na jejich národnost můžeme zvýraznit části angličtiny, které dělají největší problémy,“ říkají autoři učebnice Julia Starr Keddle a Martyn Hobbs. „Čeští studenti častěji dělají gramatické chyby při používání předložek, volbě mezi členem a ukazovacím zájmenem a používání přivlastňovacích zájmen. Problémy činí i existenciální vazba „there is/there are”, která v češtině neexistuje, nebo koncept počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen,“ vyjmenovávají slabiny Čechů Julia Starr Keddle a Martyn Hobbs, podle nichž ovšem mnohé z těchto věcí činí problémy všem studentům angličtiny a totéž lze říct o používání časů, správného slovosledu či z hlediska fonologického o intonaci a přízvuku jednotlivých slov.
Для чехов английский не сложнее, чем для носителей других языков. Поэтому составлен учебник, где большее внимание уделено тем аспектам языка, в которых чехи чаще делают ошибки. Данные о них взяты из базы типовых ошибок, допущенных чехами при сдаче экзаменов на знание английского. Составители учебника говорят, что чехи чаще ошибаются при употреблении предлогов, при выборе между артиклем и указательным местоимением, в употреблении притяжательных местоимений, отсутствующей в чешском конструкции "there is/there are”, в различении исчисляемых и неисчисляемых существительных. Если и аспекты языка, сложные для всех изучающих английский: употребление глагольных времен, порядок слов, интонации и ударения в тех или иных словах.

Из "Записных книжек Ильфа": "Наконец-то! Какашкин меняет фамилию на Любимов".

Это общеизвестная истина. Но, учебники самых распространенных языков часто пишут их носители, не знающие, не выучившие ни одного иностранного, по шаблону учебника, по которому они сами учили РОДНОЙ язык. В тему см. мою давнишнюю статью на другом сайте:
Самоучители
http://www.avantec.ru/default.aspx?ti=1&hti=16

Комментариев нет :