Оглавление блога

четверг, 5 марта 2015 г.

Le genre humain


http://www.eoswetenschap.eu/artikel/homo-geslacht-half-miljoen-jaar-ouder-dan-gedacht

 

Homo-geslacht half miljoen jaar ouder dan gedacht Artikel | 5 maart, 2015 - 9:36

Род людской на полмиллиона лет старше, чем считалось


Een internationaal team wetenschappers, onder meer verbonden aan de University of Nevada, analyseerden de fossiele resten van een onderkaak met nog vijf tanden.
Коллектив ученых из разных стран, в частности, сотрудничающих с Университетом штата Невада, исследовал ископаемые останки нижней челюсти с 5-ю сохранившимися в ней зубами.


Dat fossiel, LD 350-1 genoemd, dook twee jaar geleden op in het Ledi-Geraru-gebied, in de Ethiopische Afar-regio. Daar troffen archeologen in het verleden al vaker historische resten aan van onze voorouders.
Находка, каталожный номер LD 350-1, раскопана 2 года назад в местности Леди-Герару, в районе Афар, Эфиопия, где и раньше часто находили останки наших доисторических предков.


De fossiele kaak zou zowel kenmerken hebben van de moderne mens als van de uitgestorven mensachtige Australopithecus, een voorloper van het geslacht homo, waarvan in hetzelfde gebied resten zijn gevonden die 3,2 miljoen jaar oud zijn (de legendarische 'Lucy'). Vooral de tanden van het fossiel wijzen in de richting van dat tweede. De grote vraag is of het ras van Lucy in het geslacht homo is geëvolueerd.
Окаменелая челюсть похожа и на челюсть современного человека, и на челюсть вымершего человекоподобного существа - австралопитека, предшественника рода гоминид, останкам которого, найденным прежде на этой же площадке, 3,2 миллиона лет (легендарная археологическая находка "Люси"). В частности, зубы новой находки больше похожи на зубы гоминид ее вида. Ученые спорят о том, является ли нынешний человек продолжателем рода Люси.


Het gebied was 2,8 miljoen jaar geleden voornamelijk licht bebost grasland, zo vertellen de onderzoekers in het vakblad Science. In een nabijgelegen meer leefden onder meer nijlpaarden en krokodillen. Het is dus vermoedelijk in die leefomgeving dat de allereerste Homo-soorten zich ontwikkelde.
В журнале Science ученые пишут, что 2,8 миллиона лет назад здесь были луга и редколесье. В близлежащих озерах водились бегемоты и крокодилы. В этой среде обитания и появились самые первые виды гоминид.


Paleoantropologen hebben lang gedacht dat de mens afstamt van een chimpanseeachtige voorouder en dat de voorlopers van de mens zich pas later hebben opgesplitst in verschillende takken van mensachtigen die naast elkaar bestonden. Maar recente vondsten tonen aan dat onze voorouders niet de enige mensachtigen waren die er in Afrika rondliepen. Het maakt de samenstelling van onze stamboom (nog) een pak complexer.
Палеоантропологи долгое время считали, что человек происходит от предка, родственного шимпанзе, и что предшественники человека только затем разделились на разные виды гоминид, сосуществовавшие одновременно, бок о бок. Но, судя по недавней находке, тогда Африку населяли не только наши человекоподобные прародители. Выстроить наше генеалогическое древо теперь будет сложнее.

Комментариев нет :