Оглавление блога

воскресенье, 15 марта 2015 г.

Как подарить свой труп?


Lichaam schenken aan de wetenschap

Как подарить свой труп науке?

 

 

Iedere wilsbekwame Belg kan beslissen om zijn lichaam of delen ervan na zijn dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is noodzakelijk voor de vorming van toekomstige artsen en voor onderzoek naar nieuwe technieken en medische behandelingen.
Каждый дееспособный подданный Бельгии, может распорядиться после своей смерти передать свой труп, или его части, научному учреждению для исследований. Трупы нужны для обучения будущих врачей, для испытания новых медицинских технологий и манипуляций.


Procedure?
Как?


Je neemt contact met de medische faculteit van een universiteit naar keuze (zie lijst van de medische faculteiten hieronder). Hier krijg je inlichtingen over wat je moet doen en ontvang je een document (testament) - als voorbeeld - om te kunnen overgaan tot de schenking.
Обратитесь в любой медицинский факультет по вашему выбору (см. перечень ниже). Вам объяснят, какие нужно выполнить формальности, и выдадут образец завещания.


Dit testament moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend worden door de schenker.
Завещание должно быть написано от руки, датировано и подписано дарителем.


Het houdt ook de modaliteiten in over wat er achteraf met het lichaam moet gebeuren (begrafenis of crematie, samen met de familie of in anonimiteit).
Здесь же указывают, что делать с трупом после исследований (похоронить или кремировать, с указанием фамилии покойного или без оной).


Je krijgt vervolgens een kopie van je testament - dat je aan een vertrouwenspersoon overdraagt - en een kaartje dat je bij je identiteitskaart bewaart.
Вам выдадут экземпляр завещания, который следует передать вашему душеприказчику, и карточку, которую следует хранить вместе с картой удостоверения личности.
   
Na het overlijden moet een begrafenis ondernemer het lichaam ophalen en bezorgen aan de universiteit. После кончины, труп заберет похоронное бюро и передаст университету.
   
Na een periode van onbepaalde duur - meestal 1 tot 2 jaar - zal de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven - rekening houdend met de wilsbeschikking van de overledene.
Через какое-то время, обычно через год-два, университет, в соответствии с требованиями закона, перестанет использовать труп и далее поступит с ним согласно воле покойного.


Goed om weten.

Это нужно знать:

 

 

De universiteiten betalen nooit om een lichaam te verkrijgen.
Alle kosten verbonden aan het overlijden en het vervoer door de begrafenisondernemer zijn ten laste van de familie of de erfgenamen. Sommige universiteiten zorgen tevens voor de begrafenis.
De universiteiten kunnen in sommige gevallen een lichaam ook weigeren.
Университеты не платят за переданные им трупы. Все связанные с покойным расходы, плата похоронному бюро за перевозку, ложатся на семью или наследников покойного. Некоторые университеты берут на себя заботу о захоронении. В определенных случаях университеты могут отказаться принимать труп.


Lijst medische faculteiten.

Перечень медицинских факультетов:

 

Katholieke Universiteit LeuvenCampus Kortrijk
Subfaculteit GeneeskundeDienst Anatomie
Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk - Tel: 056 24 62 44

Katholiek Universiteit Leuven
Vesaliusinstituut
Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven - Tel: 016 33 66 81

Limburgs Universitair Centrum
Departement Medische Basiswetenschappen – Dienst Morfologie
Universitaire Campus, 3590 Diepenbeek - Tel: 011 26 85 00

Universiteit Antwerpen
Laboratorium voor Anatomie van de Mens en Embryologie
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen - Tel: 03 218 03 90

Universiteit Gent
Sectie Menselijke Ontleedkunde en embryologie
De Pintelaan 185, 9000 Gent – Tel: 09 332 51 92

Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Menselijke Anatomie – Experimentele Anatomie
Laarbeeklaan 103, 1090 Jette - Tel: 02 477 44 50

Комментариев нет :