Оглавление блога

среда, 8 апреля 2015 г.

Лечение аутизма стволовыми клетками самого больного


Лечение аутизма кровью, когда-то взятой из пуповины самого больного

Najnovejša študija uporabe popkovnične krvi cilja na zdravljenje avtizmaJunija letos se je začela najnovejša klinična študija, v kateri želijo raziskati terapevtski učinek matičnih celic iz popkovnične krvi na avtizem, motnjo, s katero se zadnje čase precej pogosto srečujemo. V zadnjih letih število otrok z avtizmom narašča in nihče ne ve zakaj. Razširjenost avtizma pri otrocih, starih osem let, znaša 1 proti 68 (do pred kratkim je še veljalo, da je na 88 otrok 1 avtist), pri dečkih je to razmerje 1 proti 42.
В июне прошлого года началось новое клиническое исследование по лечению аутизма, с помощью стволовых клеток пациента, взятых из крови его пуповины. Число больных аутизмом в последние годы растет, и никто не знает, почему. Среди детей 8 летнего возраста этим расстройством страдает каждый 68-й (еще недавно это был каждый 88-й), среди детей мужского пола - каждый 42-й.


Skoraj vsak izmed nas pozna nekoga z avtizmom in v kolikor bi se izkazalo, da so matične celice iz popkovnične krvi pomembne pri premagovanju te motnje, bi shranjevanje teh celic v bankah popkovnične krvi postalo praksa vsakega gospodinjstva.
У многих есть знакомые, страдающие этим нарушением. Если подтвердится действенность лечения кровью из пуповины, каждая семья позаботилась бы о том, чтобы сдать кровь из пуповин своих детей на хранение в специализированный банк такой крови.


Trenutno so raziskave šele v zgodnji fazi. Nova študija se bo osredotočila na varnost in učinkovitost zdravljenja avtizma z lastnimi matičnimi celicami pri 20 otrocih, starih od 2 do 6 let. Raziskava je odprta za vse otroke po svetu, ki imajo shranjeno svojo lastno popkovnično kri in izpolnjujejo kriterije študije.
Пока эти опыты еще в начальной стадии. Далее планируется проверить насколько безопасно и действенно лечение аутизма собственными стволовыми клетками для 20 детей 2-6 лет. В нем, при желании, могут принять участие дети из других стран, кровь из пуповин которых сохранилась в банках, и которые соответствуют остальным критериям отбора участников эксперимента.


V tej raziskavi ne bo primerjalnih kontrolnih skupin, vsak otrok bo prejel lastne matične celice, spremljali pa jih bodo še 6 in 12 mesecev po terapiji. Prvi otroci z avtizmom so že na seznamu in pričakujejo začetek zdravljenja, tako da bodo morali ostali kandidati počakati na naslednjo priložnost, ki se bo odprla z novo študijo.
Не предусмотрено референтных групп для сравнения результатов. Каждому ребенку будут давать как лекарство его собственные стволовые клетки. По окончании терапии ему нужно пройти еще 2 обследования: через полгода и через год. Первые дети - участники эксперимента уже занесены в списки и ожидают начала терапии, так что остальным  кандидатам придётся подождать, они -  в списках второй очереди.


Študija poteka na inštitutu Duke Medical Center v Durhamu, Severna Karolina, ZDA. Sredstva je prispeval program Duke’s Robertson Cell and Translational Therapy Program, pod vodstvom vodilne raziskovalke, dr. Joanne Kurtzberg, pomembno vlogo pa ima tudi dr. Geraldine Dawson, direktorica Centra Duke za avtizem in razvoj možganov.
The home of this trial is at Duke Medical Center in Durham, North Carolina, USA. The funding for the trial was awarded to Duke's Robertson Cell and Translational Therapy Program, under lead investigator Dr. Joanne Kurtzberg. Another important leader of the trial is Dr. Geraldine Dawson, the director of the Duke Center for Autism and Brain Development.


Ideja, da bi se matične celice iz popkovnične krvi uporabile pri zdravljenju avtizma, se je porodila iz predhodnih raziskav, ki so jih opravili v centru Duke in sicer so temeljile na zdravljenju cerebralne paralize in hipoksične ishemične encefalopatije (motnje in poškodbe, ki nastanejo zaradi slabe oskrbe možganov s kisikom) z uporabo teh istih celic.
Идея лечить аутизм стволовыми клетками из крови пуповины заимствована из предыдущих экспериментов в центре Дьюк, где их применяли для лечения церберального паралича и ишемической энцефалопатии, возникшей от гипоксии - расстройств и повреждений мозга из-за недостаточного притока туда кислорода.


Raziskovalci so pod vodstvom dr. Kurtzbergove stotinam otrok, ki so jih pestile prej omenjene nevrološke motnje, dajali lastne matične celice iz popkovnične krvi in ugotovili, da so le-te dokazano zmanjšale poškodbe možganov ter omilile klinične slike malih bolnikov s hipoksično ishemično encefalopatijo.
Сотням детей, лечившихся от упомянутых неврологических расстройств, давали их собственные стволовые клетки из пуповинной крови. Доказано, что это лечение уменьшает повреждения мозга и улучшает клиническое состояние детей с ишемической энцефалопатией гипоксийного происхождения.


Pred tem so opravili tudi ogromno poskusov na živalih s poškodbami možganov, ki so nastale kot posledica pomanjkanja kisika ali po izzvani možganski kapi, kjer so na živalskih modelih tudi opazili bistveno izboljšanje stanja po zdravljenju. Matične celice so se v možganih lepo zarastle in diferencirale ter olajšale obnovo živčnih celic v možganih tako pri živalskih modelih kot človeških bolnikih.
До этого они провели огромное количество опытов на животных с повреждениями мозга возникшими вследствие недостатка кислорода или после апоплексического удара. Опыты на животных подтвердили значительное улучшение состояния после терапии. Стволовые клетки хорошо прижились и разделились на несколько видов, способствуя обновлению обычных нейронов, как у подопытных животных, так и у людей, участвовавших в экспериментах.


Raziskovalci predvidevajo, da bo prejetje bolnikovih lastnih matičnih celic omogočilo nevrološko zaščito ter popravilo možganov, zmanjšali pa naj bi se tudi vnetni procesi v povezavi s avtizmom.
Ученые надеются, что если больной принимает собственные стволовые клетки, он обеспечивает защиту нейронов и улучшение работы мозга, ослабление воспалительных процессов, связанных с аутизмом.


Avtizem je podoben cerebralni paralizi v tem, da gre tudi tu za nevrološko motnjo, ki nastopi zgodaj v življenju. Trenutna biomedicinska zdravljenja samo olajšajo življenje bolnikov z avtizmom ter omogočajo njegovo razumevanje, vendar ga za sedaj še ne ozdravijo.
У аутизма и церберального паралича есть нечто общее: тот и другой - неврологические расстройства, проявляющиеся в раннем возрасте. Непродолжительные биомедицинские методы лечения только улучшают качество жизни больных аутизмом и помогают их понять, хотя и не обеспечивают излечение.


Cerebralna paraliza je pogosto diagnosticirana v prvem letu življenja, saj otrok peša v motoričnih sposobnosti, pokažejo pa se tudi težave v mišičnem tonusu, kakršne so togost ali spastičnost. Da bi postavili diagnozo za avtizem, moramo preveriti otrokove jezikovne in socialne veščine, ki se pokažejo nekje med dvema in tremi leti starosti.
Диагностируют церберальный паралич зачастую уже на первом году жизни, поскольку у ребенка с запозданием развиваются двигательные навыки, проявляются проблемы с мышечным тонусом, ригидность или спастичность мышц. Чтобы поставить диагноз аутизм, нужно проверить языковые и социальные навыки. А они проявляются в возрасте 2-3 лет.


Avtizem je vseživljenjska razvojna motnja. Je del spektra, ki ga imenujemo motnje avtističnega spektra ali na kratko MAS. Beseda “spekter” se uporablja, ker – čeprav imajo vse osebe z avtizmom težave na treh glavnih področjih (socialna komunikacija, interakcija ter vključitev v družbeno okolje, fleksibilno mišljenje oz. predvidevanje o mišljenju, čutenju drugih) – se le-te pri vsakem posamezniku izražajo drugače in njihovo stanje na njih vpliva na drugačne načine. Avtizem je kompleksna motnja, ki vpliva na večino področij razvoja in otroku onemogoča napredovanje na način, kot poteka pri zdravih sovrstnikih.
Аутизм - пожизненные нарушения развития. Их много разных, поэтому говорят "расстройства" аутистического спектра. Спектр - так как у всех больных проблемы проявляются на трех главных направлениях: социальная коммуникация, взаимодействие с окружающими, вхождение в социальную среду, то есть, способность сопереживать другим. А они индивидуальны, их состояние по-разному на них (?) влияет. Аутизм - комплексное расстройство, влияющие на разные аспекты развития, и не позволяющее ребенку продвигаться вперед способом и темпами своих здоровых сверстников.


V sporočilu za javnost je dr. Kurtzberg dejala: “Celoten program ima ogromen potencial, saj so avtizem, pa tudi kap in cerebralna paraliza, stanja, ki zmanjšujejo kakovost življenja tako otrok kot odraslih. Če lahko te motnje olajšamo, bo to imelo veliko vpliv na vsakega posameznika in družbo kot celoto. “
Программа исследований имеет огромный потенциал, поскольку аутизм, апоплексия и церберальный паралич ухудшают качество жизни и взрослых, и детей. Если можно будет облегчить страдания пациента с этими расстройствами, это сильно повлияет на каждого индивида и на общество в целом.

Есть английский текст, 70% фраз и мессиджей которого совпадают со словенским почти дословно, но словенский текст - не перевод, а пересказ, изложение. В английском много цифровых и фактологических данных, отсутствующих в словенском. В словенском есть пассажи (см. красный знак вопроса в тексте), которых в английском нет. Я переводил со словенского, иногда уточняя непонятки по их английским эквивалентам. Жаль, но не получится скомпоновать текст в три параллельные колонки, как я хотел.

Источник: http://parentsguidecordblood.org/newsletter_archive/newsletters_2014-07.php

Комментариев нет :