Оглавление блога

четверг, 16 апреля 2015 г.

Мигранты: обуза для экономики?


Poškodzujú imigranti zo Slovenska Britániu? Populisti tvrdia áno, dáta čosi iné
Словаки - обуза для экономики Великобритании? Популисты отвечают "да", результаты исследований не столь однозначны

20.10.2014 | Jozef Tvardzík

Len tri dni po tom, ako 29-ročný Rumun Andrei Opincaru priletel do Británie, zadržala ho polícia. Fajčil na ulici. Policajti ho prehľadali a bezdôvodne mu kládli otázky, kde schováva marihuanu. Keď sa policajtov pýtal, prečo sa ku nemu správajú ako ku zločincovi, reagovali smiechom.
Молодого румына, всего 3 дня назад прилетевшего в Великобританию, задержала полиция. Он курил на улице. И хотя он вовсе не выглядел подозрительно, его обыскали, спрашивали, где он прячет марихуану. Спросил, почему они обращаются с ним как с преступником, полицейские рассмеялись.


Mladý Rumun prišiel na ostrovy po tom, ako v januári tohto roku padli obmedzenia pracovného trhu pre Rumunsko a Bulharsko. Namiesto toho narazil na realitu, čo v Británii znamená európske občianstvo a nadobudol pocit „druhoradého Európana“. Problémy mal aj s otvorením bežného účtu v banke - zdokladoval zamestnanie a odovzdal aj takzvanú National Insurance Number, čo je identifikačné číslo pre osoby v sociálnom systéme. Napriek tomu mu banka účet neotvorila.
В январе истек срок ограничения свободного доступа на рынки труда для граждан новых стран Евросоюза - Румынии и Болгарии, он и прилетел. Ему сразу дали понять, как относятся в Британии к гражданам ЕС, что он европеец второго сорта. Банк отказался открыть ему счет, хотя он предоставил все необходимые документы.


Prieskumy v Británii ukazujú, že prisťahovalectvo patrí k hlavným obavám Britov pred parlamentnými voľbami na jar 2015.
Согласно опросам, британцы резко отрицательно относятся к "понаехавшим", а в 2015 г. - выборы в парламент. 


„Zlé povedomie o migrantoch prichádza predovšetkým od politikov. Antiimigračná politika je už dlhšie aktuálnou témou, otriasala sa v diskusiách aj pred európskymi voľbami. Ak sa Brita spýtate na počet imigrantov, zvyčajne vám ho nadhodnotí a reaguje spôsobom, že berú prácu a zhoršujú zločinnosť v regióne, kde žijú,“ vraví pre TREND.sk Heather Rolfe, ktorá pracuje v Národnom inštitúte pre ekonomický a sociálny výskum (NIES).
Отрицательное отношение к мигрантам формируют, прежде всего политики, это одна из главных тем любых предвыборных дебатов. На вопрос, сколько в стране иммигрантов, британец назовет завышенную цифру, добавив, что они занимают рабочие места и ухудшают ситуацию с преступностью в местах компактного проживания.


Odkiaľ pochádza nenávisť voči imigrantom?
Почему мигрантов ненавидят?


Najnovší výskum verejnej mienky vykonaný German Marshall Fondom (GMF) dokázal, že protiimigračné zmýšľanie ľudí nepramení zo zakorenenej závisti, ale prevažne z mylných informácií.
Согласно последнему опросу, британцы не любят приезжих вовсе не из зависти, а в силу преднамеренного обмана населения противниками иммиграции.


V rozvinutých krajinách sa verejnosť domnieva, že prisťahovalcov žije v ich krajine trojnásobne viac než v skutočnosti. Priemerný Brit verí, že 34 percent obyvateľov Británie tvoria cudzinci, ale v skutočnosti je to len 11 percent.
Население развитых стран в опросах обычно в три раза завышает процент мигрантов среди населения. По мнению среднего британца, 34% жителей Британии - иммигранты, тогда как на самом деле их только 11%.


„Skreslenie mizne v krajinách, kde sa k problémom prisťahovalectva pristupuje otvorene, rozumne sa argumentuje a všetky otázky sa riešia s presvedčením. V dôsledku toho nie je populizmus v týchto krajinách na vzostupe a politici hlavného prúdu nehanobia menšiny a prisťahovalcov,“ napísal v článku pre Project Syndicate zástupca OSN pre otázky medzinárodnej migrácie Peter Sutherland. Príkladom sú podľa neho Švédi, ktorí sa v prieskumoch takmer trafili do čísla o počte cudzincov - 13 percent z celkovej populácie.
В тех странах, где ведущие политики не разжигают антимигрантские настроения, например, в Швеции, опрошенное население интуитивно верно оценивает процент приезжих = 13%. 


O rozumných diskusiách v Británii je možné pochybovať. Premiér David Cameron spolustraníkom z Konzervatívnej strany nedávno opäť prisľúbil, že s Európskou úniou bude rokovať o novej podobe migrácie Európanov na britské ostrovy. „Nie pre mňa nebude odpoveď. Až dôjde na tému voľného pohybu osôb, dostanem to, čo Británia potrebuje. Tým, ktorí si myslia, že to nemôžem dosiahnuť, odkazujem, nech ma súdia podľa mojich činov,“ povedal odhodlane. Snažil sa do strany naviať čerstvý vietor po tom, ako mu odišli dvaja poslanci do extrémistickej partaje Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP).
Дэвид Кемерон, выступая перед однопартийцами, недавно снова пообещал пересмотреть существующие договоренности с ЕС о миграции европейцев в Великобританию.


Jej šéfom je europoslanec Nigel Farage. Na antiimigračnom napätí si urobil politickú kariéru a popularita jeho strany neustále rastie. Po Británii robia jeho fanúšikovia a členovia nábory a presviedčajú nerozhodných (často sklamaných) voličov. „Každý normálny a spravodlivý človek môže mať oprávnené obavy, keď sa do susedného domu nasťahuje skupina Rumunov,“ povedal N. Farage nedávno v jednom interview. „Myslím, že ten rozdiel poznáte,“ odvetil moderátorovi na otázku, čím sa líšia rumunskí imigranti od nemeckých. Nemeckých imigrantov zrejme od tvrdej kritiky uchránila jeho manželka, ktorá je pôvodom Nemka.
- Если в соседнем доме поселились румыны, у каждого нормального, честного человека возникают обоснованные опасения, - сказал недавно популярный британский правый политик Н.Фраге. На вопрос, чем румынские иммигранты отличаются от немецких, он ответил:
- Вы сами сразу почувствуете разницу.


Cena práce nie je pre firmy prioritná
Для работодателей стоимость рабочей силы - далеко не главное


Výskum dokázal na vzorke tisícky britských firiem, že podnikatelia si imigrantov z EÚ nenajímajú pre nízky plat, ale naopak pre lepšie skúsenosti, pracovitosť, pracovné návyky a odhodlanie. Len 12 percent podnikateľov si ich najíma prioritne ako lacnú pracovnú silu.
Исследование на выборке в 1000 британских компаний показало, что иммигрантов они берут не из-за дешевизны их труда, а за знания, умения, навыки, добросовестность и желание трудиться. Только 12% работодателей отдают им предпочтение из-за готовности работать за меньшую плату.


„Podnikatelia sa riadia racionálnymi rozhodnutiami, na základe ktorých zamestnajú človeka kvalifikovanejšieho a s väčšími skúsenosťami než menej kvalifikovaného Brita. Najmú imigranta aj vtedy, keď na pracovnú pozíciu nedokážu nájsť vhodného kandidáta,“ opísal pre The Financial Times riaditeľ CIPD Peter Cheese.
Предприниматели - люди рациональные, они предпочитают более квалифицированного и опытного работника-иностранца, менее квалифицированному британцу. Или берут его на место, на которое не могут найти другой подходящей кандидатуры.


Ako vyzerá trh práce s prílevom migrantov
Как влияет приток иммигрантов на рынок рабочей силы?


Populárne tvrdenia politikov, podľa ktorých Briti prichádzajú o pracovné miesta, majú svoje opodstatnenie len do istej miery. Na jednej strane je možné tvrdiť, že sa v priebehu rokov 1997 až 2014 podiel imigrantov na pracovnom trhu zvýšil dvojnásobne – zo 7,3 na 15,4 percenta z celkového počtu zamestnaných na britskom trhu.
Политики-популисты утверждают, что мигранты занимают рабочие места британцев. Это верно, но лишь отчасти. С 1997 по 2014 г. доля мигрантов на рынке труда удвоилась - с 7,3% до 15,4% от общего числа занятых.


Na druhej strane je nutné dodať, že počas tohto obdobia si našli prácu na trhu ďalšie štyri milióny ľudí. Toto číslo zahŕňa nové joby pre Britov aj imigrantov - ekonomika dokázala vsiaknuť 2,8 milióna cudzincov a zároveň vzniklo 1,5 milióna nových pracovných miest pre Britov. Reč je o celkových číslach, najzraniteľnejšie ostávajú pracovné miesta, ktoré obsadzovali mladí Briti.
Но за этот же период появилось дополнительно более 4 млн рабочих мест. Их заняли как иммигранты (2,8 млн), так и британцы (1,5 млн). Это в целом. Однако, процент безработных среди молодых британцев гораздо выше.


Čo ukáže bližší pohľad: od marca 2004 si na takýchto pozíciách našlo prácu takmer 800-tisíc cudzincov, ale za rovnaké obdobie sa zamestnanosť mladých Britov od 18 do 24 rokov znížila o takmer 400-tisíc. Nezamestnanosť mladých dosahuje 17 percent (ide o medziročný pokles z úrovne 21 percent), ale v prípade Británie ide o armádu 750-tisíc mladých ľudí, ktorí cítia voči cudzincom krivdu.
Рассмотрим вопрос подробнее. С марта 2004 г. и по сей день вакансии, приемлемые для молодых британцев, заняло почти 800 тыс. иностранцев, и в то же время потеряли работу примерно 400 тыс. британцев в возрасте 18-24 г. 17% молодых британцев безработны (раньше таких было 21%), но в этом конкретном британском случае это 750 тыс. молодых людей, обиженных на приезжих.


OECD už v minulosti upozornila, že títo ľudia nemajú dostatočnú kvalifikáciu a základné pracovné návyky a v konkurencii prívalu nových pracovníkov neuspejú. „Je evidentné, že trh mladých ľudí je dnes oveľa konkurencieschopnejší ako pred 10 rokmi. Je nutné, aby britské firmy vytvárali kvalifikovanejšie pozície, investovali do ľudských zdrojov a to nehovorím len o rodených Britoch, ale aj o cudzincoch, ktorí majú slušné vzdelanie, ale uväznia sa na najnižších pracovných pozíciách,“ vraví pre TREND.sk H. Rolfe.
Низкая квалификация, отсутствие базовых рабочих навыков - вот почему они проигрывают конкуренцию на рынке труда, которая сейчас гораздо острее, чем 10 лет назад. Компаниям следовало бы создавать рабочие места, требующие более высокой квалификации, инвестировать в людские ресурсы, причем речь идет не только о британцах, но и об иностранцах, имеющих хорошее образование, но прозябающих на работах, не требующих квалификации.


Pocit krivdy a uplatnenie Slovákov
Чувство обиды и отношение к словакам


Subjektívny pocit z masívneho návalu nových imigrantov je z pohľadu predovšetkým mladých Britov oprávnený. Väčšinu nových prisťahovalcov tvoria obyvatelia ôsmich krajín, ktoré pristúpili do EÚ po roku 2004 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva) a v roku 2007 (Rumunsko a Bulharsko).
Субъективное ощущение массового притока новых мигрантов, особенно затрагивающего британскую молодежь, небезосновательно. Большинство новых переселенцев - граждане стран, вошедших в ЕС в 2004 г.: Чехии, Словакии, Венгрии, Словении, стран Балтии, и в 2007 г. - Румынии и Болгарии.


Kým pred desiatimi rokmi na ostrovoch pracovalo len 64-tisíc cudzincov z týchto krajín (EÚ8), v júni tohto roku ich už bolo 861-tisíc (medzi nimi je asi 55-tisíc Slovákov). Šlo o taký prudký nárast, že cudzincov zo strednej a východnej Európy je v Británii od leta minulého roka po prvýkrát v histórii viac ako imigrantov zo zvyšných 14 krajín Európskej únie (viď graf).
10 лет назад в Британии работало всего 64 тыс. граждан этих стран, в июне этого года их было уже 861 тыс., среди них 55 тыс. словаков. Произошел столь резкий скачок, что число выходцев из стран Средней и Восточной Европы в Британии в прошлом году впервые превысило число выходцев из остальных 14 стран ЕС.


Rozdiel medzi prisťahovalcami je v kvalite, kritizuje N. Farage. V skutočnosti sa europoslanec mýli. Síce správne tvrdí, že Slováci, Česi alebo Poliaci obsadzujú lowcostové pozície (v 69 percentách) ako umývači riadu alebo skladníci, ale až v 60 percentách ide o ľudí s vysokoškolským diplomom. Na takých nízkych pracovných pozíciách pracuje len 20 percent Britov s vysokoškolským diplomom, tvrdí spomenutá štúdia.
Хотя словакам, чехам и полякам достаются низкооплачиваемые работы, не требующие квалификации (69% из них работают мойщиками посуды, складскими рабочими), 60% среди них - люди с высшим образованием. Столь же низкооплачиваемые места занимают лишь 20% британцев с высшим образованием.


To znamená, že do Británie prichádzajú v značnej miere aj kvalifikovaní pracovníci, ktorí by mali byť schopní nájsť si lepšie miesto ako len umývači riadu v reštauráciách.
То есть, в Британию переезжают по большей части квалифицированные работники, знания и навыки которых позволяют им выполнять более квалифицированные работы.


Sú diskriminovaní?
Существует ли дискриминация?


Prečo Slováci alebo Poliaci obsadzujú „špinavé“ pracovné miesta, sa snažila z časti objasniť britská akademička Anna Rosso v analýze ešte v roku 2008. Výsledky jej štúdie naznačili, že cudzinci z východnej a strednej Európy nemajú dostatočné jazykové zručnosti, nábor pracovníkov často prebieha cez pracovné agentúry a stretávajú sa aj s diskrimináciou – buď ich vzdelanie nie je podnikateľmi uznané, ale podobne ako na rakúskom trhu si niektoré britské firmy jednoducho zvolia, že radšej príjmu Brita ako Slováka.
Почему словакам или полякам достаются лишь малоквалифицированные работы? Они хуже знают язык, у них отсутствуют разговорные навыки. Есть и дискриминация - работодатель не признает их диплом. Есть и такие, которые британца всегда предпочтут словаку.


Naopak Nemci, Holanďania alebo Francúzi prichádzajú do Británie s cieľom nájsť si lepší job ako doma – nielen lepšie platený, ale aj na vyššej pozícii.
Напротив, немцы, голландцы или французы приезжают в Британию в поисках работы более высокооплачиваемой, чем на родине, на более значимой должности.


Tým, že obsadzujú kvalifikovanejšie pracovné miesta, rozdiel je badateľný aj v platoch. Kým mediánová mzda sa v prípade Slovákov a ich kolegov z východnej Európy pohybuje okolo 7,5 libry za hodinu, v prípade Nemca alebo Francúza ide o plat, ktorý je takmer dvojnásobný – 12,68 libry, čo je dokonca o dve libry viac ako hodinová mzda Brita.
Среди нашедших более квалифицированную работу, заметны различия в оплате труда. Средняя зарплата словака или другого выходца из Восточной Европы - около 7,5 фунтов в час, а немца или француза в два раза выше - 12,68 фунта. Она даже на 2 фунта выше, чем средняя почасовая оплата британца.


Vedcami bol vyvrátený aj často spomínaný mýtus, že prisťahovalci spôsobujú na trhu práce dumping, teda sú ochotní pracovať aj za menej peňazí. „Toto je jedna z oblastí, ktorým ľudia nechcú veriť. Ak sa pozriete na národné trendy v oblasti miezd, neexistuje žiadny vzťah medzi vývojom miezd a počtom migrantov, ktorí do krajiny prišli,“ povedal v rozhovore ekonóm z Oxfordu Brian Bell.
Неправда и то, что пришлые демпингуют на рынке труда, готовы работать за меньшую плату. Тенденции рынка зарплат никак не коррелируют с числом понаехавших, но местные наотрез отказываются верить этим данным.


V rámci odvetví a regiónov takáto korelácia neexistuje, ale nájsť ju je možné na platoch iných migrantov, ktorí žijú v Británii dlhšie. K tomuto záveru pred pár týždňami prišiel nezávislý ekonóm David Roodman. „Najviac ohrozenou skupinou zo strany nových migrantov sú nízkokvalifikovaní imigranti. Ak príde Mexičan, ktorý nemá ani strednú školu, tak bude najviac konkurovať Mexičanovi s rovnakým vzdelaním, ktorý do krajiny pricestoval skôr,“ píše D. Goodman.
В отдельных отраслях или регионах такой корреляции нет, но наплыв новых мигрантов давит на зарплаты тех, кто приехал в Британию давно. Больше всего от него страдают другие неквалифицированные мигранты. Мексиканец, не закончивший даже среднюю школу, - главный конкурент другого мексиканца, того же уровня образования, но приехавшего в Великобританию раньше.


Ako dôkaz predkladá analýzu dvoch výskumníkov Gianmarca I. P. Ottaviana a Giovanniho Periho, ktorí efekt vplyvu nových migrantov popísali pred tromi rokmi na príklade USA. Kým rodený Američan si platovo vplyvom prisťahovalcov polepšil o 0,6 percenta, v prípade „skorších“ imigrantov, ktorí nemali ani strednú školu, sa ich plat zhoršil o 8,1 percenta.
Если зарплата среднего американца в связи с наплывом мигрантов даже увеличилась на - 0,6%, зарплаты мигрантов, приехавших в США давно, уменьшилась на 8,1%.


Daňové miliardy od imigrantov
В британскую казну от иммигрантов поступают миллиардные налоги


Efekt imigrácie je pre Britániu jednoznačne prospešný z makroekonomickej stránky, ktorá, samozrejme, nemusí až tak zaujímať bežných ľudí. Ešte v januári TREND.sk upozornil na analýzu nemeckého profesora ekonómie na University College London Christiana Dustmanna, ktorá poprela populárne teórie, podľa ktorých príval imigrantov ubližuje domácej ekonomike. Štúdia potvrdila, že prisťahovalci zo strednej a východnej Európy zaplatili na daniach trojnásobne viac, ako dostali v podobe rôznych sociálnych dávok a bezplatnej zdravotnej starostlivosti.
Хотя для обычного человека это неважно, в макроэкономическом плане Британия, несомненно, зарабатывает на притоке мигрантов. Недавнее исследование показало, что сумма налогов, заплаченных трудовыми мигрантами из стран Средней и Восточной Европы в 3 раза превышает сумму выплат им же со стороны государства в виде различных социальных пособий и бесплатного медицинского обслуживания.


Britský rozpočet podľa spomínanej analýzy získal „v čistom“ od prisťahovalcov v rozmedzí roku 1995 a 2011 na daniach 8,8 miliardy libier. V prepočte štátu odviedli na daniach o štyri percentá viac ako získali späť vo forme dávok v nezamestnanosti a iných sociálnych benefitov.
Согласно упомянутому исследованию, в 1995-2011 гг. в британский бюджет в виде налогов от приезжих "чистыми" поступило 8,8 млрд фунтов. Они заплатили в бюджет Британии на 4% больше, чем получили из него обратно, в виде пособий по безработице и прочих социальных выплат.


„Pred rokom sme sa pozreli aj na produktivitu práce, ktorá sa vďaka migrantom zvýšila. Ide o synergický efekt. Zistili sme, že firmy, ktoré si najímajú cudzincov, majú väčšie šance rásť ako firmy, ktoré imigrantov odmietajú. Je potrebné sa na to pozrieť inak: Cudzinci berú miesta pre domácich, ale s ich pomocou pomáhajú ekonomike rásť a následne aj podporujú rast nových pracovných miest,“ vraví H. Rolfe.
Благодаря мигрантам повысилась и производительность труда. Сказался синергетический эффект: у компаний, принимающих на работу иностранцев, вероятность роста оборотов выше, чем у тех, которые иммигрантам отказывают. Да, иностранцы отбирают у местных рабочие места, но они способствуют росту экономики, а значит и увеличению общего числа рабочих мест.


Výskum, ktorý sa pozrel na dáta z rokov 1997 až 2007, dokázal, že ak firmy do pracovnej sily zakomponovali len jedno percento prisťahovalcov, produktivita práca vzrástla o 0,06 až 0,07 percenta.
По данным за 1997-2007 гг. производительность труда в компаниях, где работает всего 1% приезжих, увеличивается на 0,06-0,07%.


Napríklad D. Cameron vlani pre denník Daily Telegraph povedal, že v krajine pobehuje 600-tisíc nezamestnaných imigrantov, čo nie je celkom správne číslo. V skutočnosti do čísla zahrnul aj študentov, manželky pracujúcich migrantov alebo dôchodcov.
В прошлом году Д. Кемерон заявил газете Дейли Телеграф, что по стране бродит 600 тыс. безработных иммигрантов. Цифра эта лукавая. Он засчитал в нее и студентов, и жен работающих мигрантов, и пенсионеров.


Aká je skutočnosť? Podľa oficiálneho stanoviska ide len o 38-tisíc cudzincov z EÚ (2,6 percenta všetkých žiadateľov), ktorí požiadali o dávku v nezamestnanosti, teda šestnástinu toho, čo tvrdil premiér. Najviac cudzincov žiadalo v roku 2011 dávky pôvodom zo Somálska (7 500) a Pakistanu (6 500) a na treťom mieste boli Poliaci (6 400). Slovensko nebolo štatisticky zaznamenané ani v prvej dvadsiatke najväčších žiadateľov o dávky.
По официальным данным лишь 38 тыс. иностранцев из стран ЕС обратились за пособием по безработице (2,6% от всех обращений), то есть, в 16 раз меньше, чем заявил Премьер-министр. В 2011 г. больше всего обращались за пособием выходцы из Сомали (7 500) и Пакистана (6 500). На третьем месте оказались поляки (6 400). Число обратившихся словаков столь ничтожно, что наша страна не вошла даже в первую двадцатку.


Polemika v Británii je teda skôr o volebných preferenciách ako o reálnej ekonomike. Ak Briti výraznejšie siahnu na migračnú politiku, bude ich to bolieť na raste ekonomiky už o niekoľko rokov.
Споры об иммигрантах скорее отражают настроения избирателей, а не экономические реалии. Если британцы существенно изменят нынешнюю миграционную политику, уже через несколько лет это обернется замедлением роста экономики.


Vyhostiť
Высылка


...otázka, či je imigrácia dobrá alebo zlá, je zle položená. Migrácia existuje a je potrebné sa na ňu dívať pragmaticky - ako ju modelovať tak, aby bola prospešná a imigranti sa do spoločnosti pozvoľne absorbovali.
...иммиграция - зло или благо? Вопрос неправильно сформулирован. Приток мигрантов - это данность. Желательно, направляя его в нужное русло, способствовать тому, чтобы мигранты были полезны стране и постепенно усваивали ее обычаи.


P. Collier tvrdí, že riešenie je jasné: Prioritou by mali byť odborníci s pridanou hodnotou. Rovnako by krajiny mali nechať imigrantov, ktorí pochádzajú z vojensky skúšaných oblastí, získať víza v hosťovskej krajine, ale na konci konfliktu ich poslať do domovskej krajiny.
Предпочтение следует отдавать профессионалам - это своего рода "прибавочная стоимость". Временное пристанище нужно предоставлять выходцам из стран, где идут бои. По окончании военных действий отправлять их обратно на родину.


Pomôžu totiž skúsenosťami a lepšou jazykovou výbavou domácej krajine a hosťovskej pomohli lepšou produktivitou práce a vyplnením výklenkov na trhu práce, ktoré boli ťažšie obsaditeľné domácimi (nič to, že medzičasom môžu mať vybudovanú kariéru a sociálne väzby, ktoré by tak museli prerušiť...). Rovnako by štáty mali legálne registrovať aj ilegálnych prisťahovalcov pod podmienkou, že budú odvádzať dane, ale nebudú poberať žiadne sociálne príspevky.
Они там пригодятся, как знающие английский. А приютившей стране они полезны тем, что повысят производительность труда, работой на невостребованных местными жителями рабочих местах. Государствам следовало бы легализовать нелегальных иммигрантов при условии, что те будут платить налоги и не будут обращаться за какими бы то ни было видами социальной помощи.


P. Collier varuje, že nezvládnutá imigrácia môže ohroziť kultúrnu súdržnosť (vznik národnostných get) a v konečnom dôsledku odpudiť daňovníkom platiť odvody, ak na nich participujú čierni pasažiéri z iných krajín.
Загнанная в подполье, то бишь, неуправляемая миграция - препятствие сближению культур. В конечном итоге у налогоплательщиков пропадет охота вносить свой вклад в казну, раз часть их денег идет на "оплату проезда чужих безбилетников".

Это, конечно, не перевод, а краткое, "тезисное" изложение оригинала. Обычно эта процедура двухшаговая: переводят всё, а потом вычеркивают из перевода все лишнее. Я делаю обе работы сразу: переводчика и редактора. Несколько лишних пассажей (повторы, излишне подробные цифры) не только не переводил, а и убрал и из оригинала тоже.

Комментариев нет :