Оглавление блога

вторник, 14 апреля 2015 г.

Победить социопата


На самом деле слово "социопат" встречается в оригинале аж 40 раз!
Есть полные перепосты и обширные цитаты на нескольких других сайтах, в частности, в pdf.

Sociopat je patologická osobnost Sociopati lžou a kradou. Jsme všichni ve svém přirozeném egoismu zlí manipulátoři. Manipulaci se učíme už od dětských let, kdy se snažíme, aby nám druzí dali to, po čem toužíme a co milujeme. Prvky manipulativního chování používáme všichni, a určitá míra manipulace je zcela běžná a normální.
Социопат - патология личности. Такие лживы и вороваты. Хотя все мы порочные эгоисты, с детских лет манипулирующие окружающими, чтобы получить от них что-то, что мы хотим и любим. Все мы немного манипуляторы, это нормально. 


Kdy je však nutné mít se na pozoru, před sociopatickou osobností? Sociopat je člověk, který využívá našich dobrých vlastností a ochoty pomoci k ovlivňování našeho chování a to trvale. Plyne mu z toho zisk, kterým si potvrzuje svůj narušený pocit vlastní hodnoty.
Чем же тогда социопат отличается от нас? Он пользуется нашей добротой и готовностью помочь, чтобы влиять на наше поведение, и не раз, и не два, а в долгосрочной перспективе.


Sociopat potřebuje své oběti, na kterých je závislý a vytváří i jejich závislost na jeho osobě. Ve chvíli kdy dostane partnera tam, kam ho potřebuje dostat, to je do stavu závislosti a nízkého sebevědomí, změní se na tyrana a despotu s devastujícím účinkem.
Социопату нужна жертва, он от нее зависит, и старается привязать ее к себе, чтобы и она от него зависела. Как только партнер станет от него зависимым, не способным критически взглянуть на сложившиеся отношения, социопат становится деспотом, тираном, с разрушительными для партнера последствиями.


Oběť si většinou paradoxně tento vliv svého manipulujícího sociopata neuvědomuje a hledá chyby ve své osobě. Sociopat si nejraději hledá oběti, které žijí s pocitem viny. Svým chováním v nich jejich vinu prohloubí a oběť je chycena v pasti! Většina obětí sociopata hned na začátku intuitivně cítí, že není něco v pořádku.
Как ни странно, в своих бедах жертва винит не манипулирующего им социопата, а себя, свои недостатки. Потенциальных жертв социопат ищет среди людей, испытывающих чувство собственной вины. Он бередит в них это чувство, и... жертва в его сетях! Многие из них интуитивно чувствуют в его действиях какой-то подвох.


U sociopata nezáleží na vzdělání, často sám žádné vzdělání nemá a ovládá i vzdělané lidi. Sociopat je dobrý posluchač, všemu porozumí a splňuje všechny mé požadavky na vztah. Sociopat vždy působí jako milý a přívětivý člověk. Jeho chování se projevuje přílišnou starostlivostí, oddaností, pozorností vůči druhému, ale současně i popíráním vlastních přání a potřeb.
Уровень образования роли не играет. Часто жертвами невежественного социопата становятся образованные люди. Он умеет внимательно выслушать человека, с пониманием ему поддакивая, полностью удовлетворяет все его потребности в общении. Проявляет показную заботу, притворную преданность, внимание к проблемам партнера, в ущерб собственным желаниям и потребностям.


Z počátku se chová, jak od něj očekáváme a dokonce i plni přání, nad naše očekávání. Sociopat nepřizná pravdu, ve většině případů lže, překroutí situaci a zcela popírá fakta. Staví se do pozice oběti, aby vyvolal soucit. Sociopat vytváří schémata tak, aby učinil svého partnera na sobě závislým. Používá jich k posílení vlivu na partnera.
Поначалу его поведение соответствует нашим ожиданиям, он исполняет наши желания, даже сверх ожиданий. Правду он презирает, в большинстве случаев лжет, представляет ситуацию искаженно до наоборот, нагло отрицает факты. Сам притворяется жертвой, взывает к сочувствию. Цель его стратегии - добиться зависимости партнера, влиять на его поступки.


Sociopat se z počátku snaží okouzlit přátele a lidi, na kterých mu záleží. Teprve později začne usilovat o izolaci od přátel i rodiny. Sociopat je žárlivý a snaží se získat nad partnerem nadvládu. Má majetnické sklony, které jsou egocentrické a vedou k partnerově destrukci. Zlomovou situací, kdy se sociopat začíná projevovat je určitý závazek, kdy je na něm partner dostatečně závislý.
Сначала он старается "очаровать" друзей и важных для него людей, затем пытается отторгнуть партнера от друзей и семьи. Ревнив, пытается максимизировать свою власть над ним. Жаждет обогащения, эгоистично уничтожает личность партнера. Добившись достаточной зависимости, начинает и сам проявлять к нему определенную преданность.


Tím okamžikem je společný byt, hypotéka, svatba, společný podnik, nebo narození dítěte. Sociopat vyžaduje co největší odevzdanost a není nikdy spokojený, s tím co dostává. Snaží se získat naprostou nadvládu, nad partnerovým životem. Chce udržovat úzký vztah, tak aby vyloučil kontakt s jinými lidmi. Ostatní pro něj představují potencionální nebezpečí.
Причина такого перелома - общая квартира, ипотека, свадьба, совместное предприятие или рождение ребенка. Социопат ожидает абсолютной преданности, в этом своем стремлении ненасытен, стремится властвовать над жизнью партнера абсолютно, поддерживать тесные отношения, свести к минимумы его контакты с остальными людьми, представляющими для социопата определенную опасность.


Sociopat s oblibou znevažuje druhé, aby měl pocit nadřazenosti. Nezajímají ho partnerovi potřeby a názory. Pociťuje nutkavou potřebu dokazovat správnost svých myšlenek a to navzdory pravdě a faktům. Snaží se dostat toho druhého do izolace, naznačováním a přesvědčováním.
Обожает унижать других, это дает ему чувство превосходства. Не уважает потребности и мнения партнера. Испытывает навязчивую потребность доказать правильность своих идей, отрицая истину и факты. Намеками и убеждением старается изолировать другого человека от общества.


Kritizuje partnerovi přátele, rodinu a snaží se citově vydírat. Sociopat naprosto odmítá diskusi, při pokusu o rozhovor dává najevo, že ho rozhovor nezajímá (odcházejí z místnosti, dělají jinou činnost, mění téma hovoru) a otevřeně lžou. Pokud je partner upozorní na jejich lež, urazí se a odchází z diskuse středem.
Поносит друзей и семью партнера, угрожает ему, используя его слабые струны. Начисто отметает попытки обсуждения, откровенного разговора. Демонстративно выходит из комнаты, принимается за другие занятия, меняет тему разговора, нагло лжет. Если партнер ловит его на лжи, обижается, уходит, прервав разговор.


Oběť si často myslí, že se zbláznila. Ve chvíli kdy se oběť brání na veřejnosti, ukazují svoji manipulativní hru a tváří se jako sympatická osoba plná porozumění. Svoji oběť nutí zažívat pocit deziluze a často v ní vyvolají pocity, že si vše sama vymyslel a nejvíce se uchylují k citovému vydírání, manipulaci a lhaní až zcela začnete pochybovat sami o sobě a berete veškerou vinu za problémy na sebe.
Манипулируемому часто кажется, что он сошел с ума. Когда он ищет сочувствие у окружающих, манипулятор выказывает притворное сочувствие и полное понимание. Вызывает у него чувство разочарования, убеждает в том, что тот всё просто выдумал, шантажирует, играя на его слабостях, манипулирует и лжет, склоняет его к мысли о "выдумке", так что тот винит во всем себя.


Sociopat patologicky lhal, jednal zcela bez výčitek svědomí, byl nezodpovědný, impulzivní, zcela neschopný přijímat odpovědnost za své jednání a zároveň se neustále silně nadhodnocoval. Manipulátor má vždy díky drogám znaky sociopata, a život s ním je dlouhodobě nemožný. Manipulátor se nikdy dobrovolně nezmění k lepšímu, spíše bude větším sociopatem.
Социопат - патологический лжец, не знающий угрызений совести, безответственен, импульсивен, ему абсолютно чуждо чувство вины, чрезмерно высоко оценивает сам себя. Потребляет психотропные вещества для повышения самооценки, скорый развод с ним неизбежен. К лучшему он не изменится, чаще его патология усиливается со временем.


Sociopat lže a překrucuje pravdu, dává jasně najevo, že nezmění názor. Sociopat navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se lásky, přátelství rodinných vztahů. Sociopat jde za svým cílem důsledně a na úkor druhých, nedbá na žádosti, přání a potřeby druhých.
Лжет, искажает факты, дает понять, что его мнение - непоколебимо. Навязывает окружающим чувство вины, добивается от них благосклонности, дружбы, семейных уз. Социопат последовательно идет к своей цели, наперекор интересам других, их просьбам, желаниям и потребностям.


Sociopat využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb, zpochybňuje dobré vlastnosti a schopnosti druhých, kritizuje a soudí. Sociopat lichotí, dává dárky nebo je pozorný, ale vždy za to po čase něco vyžaduje. Sociopat lituje se a dělá ze sebe oběť. Všichni mu ubližují, žil těžký život v rodině, v práci mu nerozumí, přátelé ho využívají atd. Snaží se svalit vinu na druhé.
Использует нравственные принципы других как инструмент удовлетворения своих собственных потребностей, оспаривает добрые качества и способности других, обвиняет и осуждает их. Льстит, дарит подарки или оказывает знаки внимания, ожидая, со временем, ответной благодарности. Жалеет себя, изображает из себя жертву. Все-то норовят его обидеть, к нему плохо относятся близкие, не понимают на работе, друзья пользуются его добротой и т.д. Во всем винит других.


Sociopat odpovídá neurčitě, neumí jasně definovat své žádosti, neomaleně mění téma uprostřed hovoru. Sociopat nesnáší kritiku a popírá zcela zjevná fakta. Skrytě vyhrožuje a citově vydírá. Sociopat zasévá podezřívavost, rozděluje lidi, mění názory dle situace a chování dle osob, s nimiž je právě v kontaktu.
Отвечает двусмысленно, не умеет четко сформулировать свои желания, то и дело резко меняет тему разговора. Не выносит критики, отрицает очевидные факты, угрожает намеками, вымогает нужное, используя психологические слабости другого, сеет подозрительность, рознь между людьми, меняет свое мнение в зависимости от ситуации, паттерн поведения - в зависимости от собеседника.


Sociopat je egocentrický, vyvolává pocit, že má navrch. Jeho slovní projev zní logicky a souvisle, ale jeho postoje svědčí o opaku. Přiměje nás dělat věci, které bychom o vlastní vůli neudělali. Se sociopaty se v životě setkáme všichni. Je pouze na našem vnitřním nastavení, zda nás sociopat ovlivní, anebo naše setkání s tímto manipulátorem bude bezvýznamné.
Эгоцентричен, выказывает свое превосходство. Речь его логична и связана, мнения - отнюдь. Заставляет другого совершать поступки, которые по доброй воле тот бы не совершил. Все мы по жизни сталкиваемся с социопатами. Только от тебя зависит, станешь ли ты его жертвой, или краткое с ним общение останется для тебя лишь эпизодом.


Obrana vůči sociopatovi je především v pochopení a odkrytí modelů lidského myšlení a chování. Východiskem je odstranění starých vzorců altruistického myšlení a uvědomění si manipulace ze strany autorit, nebo blízkých lidí a učinění příslušných egoistických kroků, k odstranění této agresivní manipulace.
Лучшая защита от его посягательств - знание разных моделей поведения человека. Лучше отказаться от альтруистических поступков, вовремя заметить манипуляции со стороны авторитетов или близких людей, предпринять соответствующие эгоистичные шаги во избежание подобной агрессивной манипуляции.


Prvním krokem je odhalení zlého sociopata. Změnit své myšlení a začít si zvedat sprostou myšlenkou sebevědomí. Díky bohu, se smát volům mohu, tak to je, že ten druhý vůl je. Uvědomit si pocit vlastní svobodné vůle a svobody rozhodovat za svoji osobnost. Najít v sobě pocit své vlastní důležitosti.
Первым делом нужно социопата распознать. Выше твою самооценку! Господь не запрещает смеяться над дураками, а социопат - он дурак и есть. Тебе дана свобода воли, чтобы ею пользоваться, ты свободен! Принимай решения сам. "Без тебя народ не полный".


Nepřipustit si nikdy za nic pocit viny, a změnit svá přesvědčení. Zrušit všechna citová pouta, která nás k sociopatovi vážou. Uvědomit si, že se sociopatem se normálně komunikovat nedá! Připustit si logický fakt, že každý zlý sociopat je patologická osobnost a on vaše námitky nepochopí a nezmění se! Život je boj o to co je nám zde drogou, drogy dělají z lidí zlé sociopaty, kteří umí jenom profesionálně lhát a krást, jako; prezidenti, řiditelé, celebrity, autority, atd.
Усвой: тебе не в чем себя винить, избавься от этой твоей прежней дурной привычки. Рви путы привязанности, которыми социопат повязал тебя. И не вздумай общаться с ним как с нормальным человеком - не получится. Социопат это патология, твои увещевания ему не понять, он не изменится! Жизнь это борьба за самое для тебя ценное, Социопат превращает твои привязанности в зависимости, подобные наркотической, а тебя самого - в социопата, способного только профессионально лгать и красть, как это делают президенты, начальники, знаменитости, представители власти и т.п.

Оригинальный текст - короткие, как шаманские заклинания, фразы, множество повторов.

Художественные иллюстрации кейса:
В советские времена много раз показывали телеспектакль "Село Степаничково и его обитатели" по Достоевскому. Луку Грибов, кажись, играл.

У Фленнери О'Коннор есть длинный рассказ (или короткая повесть) "Lame shall enter first" = Хромые внидут первыми. Мрачный, психологически тяжелый рассказ, а читать все равно надо.

Комментариев нет :