Оглавление блога

воскресенье, 14 сентября 2014 г.

Греческо-русский, русско-греческий разговорник для заключенных


Греческо-русский, русско-греческий разговорник для заключенных

 Как сделать из него русско-греческий - см. мой пост: Рокировка столбцов таблицы

Ο χρόνος
Время 
ένας χρόνος
Год, один год
Οι μήνες
Месяцы
Ιανουάριος
Январь
Φεβρουάριος
Февраль
Μάρτιος
Март
Απρίλιος
Апрель
Μάϊος
Май
Ιούνιος
Июнь
Ιούλιος
Июль
Αύγουστος
Август
Σεπτέμβριος
Сентябрь
Οκτώβριος
Октябрь
Νοέμβριος
Ноябрь
Δεκέμβριος
Декабрь
Οι ημέρες
Дни недели
Δευτέρα
Понедельник
Τρίτη
Вторник
Τετάρτη
Среда
Πέμπτη
Четверг
Παρασκευή
Пятница
Σάββατο
Суббота
Κυριακή
Воскресенье
Οι αριθμοί
Числа
0 μηδέν
0 Ноль
1 ένα
1 один, одна, одно
2 δύο
2 два, две
3 τρία
3 три
4 τέσσερα
4 четыре
5 πέντε
5 пять
6 έξη
6 шесть
7 εφτά
7 семь
8 οχτώ
8 восемь
9 εννέα
9 девять
10 δέκα
10 десять
20 είκοσι
20 двадцать
30 τριάντα
30 тридцать
40 σαράντα
40 сорок
50 πενήντα
50 Пятьдесят
60 εξήντα
60 Шестьдесят
70 εβδομήντα
70 Семьдесят
80 ογδόντα
80 Восемьдесят
90 ενενήντα
90 Девяносто
100 εκατό
100 Сто
1 000 χίλια
1 000 Тысяча
10 000δέκα χιλιάδες
10 000 Десять тысяч
100 000εκατό χιλιάδες
100 000 Сто тысяч
1 000 000 ένα εκατομμύριο
1 000 000 Миллион
11 ένδεκα
11 одиннадцать
12 δώδεκα
12 двенадцать
13 δεκατρία
13 тринадцать
14 δεκατέσσερα
14 четырнадцать
15δεκαπέντε
15 пятнадцать
16 δέκα έξη
16 шестнадцать
17 δέκα εφτά
17 семнадцать
18 δέκα οχτώ
18 восемнадцать
19 δέκα εννέα
19 девятнадцать
21 είκοσι ένα
21 Двадцать один
110 εκατό δέκα
110 сто десять
111 εκατόν ένδεκα
111 сто одиннадцать
120 εκατόν είκοσι
120 сто двадцать
200 διακόσια
200 Двести
300 τριακόσια
300 Триста
Γενικά
Повседневные слова и выражения
Καλημέρα
Здравствуйте, добрый день
Γειά σας, αντίο
До свидания
Παρακαλώ
Пожалуйста
Ευχαριστώ
Спасибо
Σήμερα
Сегодня
Αύριο
Завтра
Χθές
Вчера
Την ερχόμενη εβδομάδα
На будущей неделе
Την περασμένη εβδομάδα
На прошлой неделе
Καταλαβαίνω
Понимаю
Δεν καταλαβαίνω
Не понимаю
Τι είναι;
Что это, что это такое?
Τι θα έπρεπε να κάνω;
Что мне делать?
Μπορείτε να με βοηθήσετε
Не могли бы Вы мне помочь?
Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας
Спасибо за помощь
Να κάνω μια αίτηση
Обращаться с просьбой
Ο διευθυντής της φυλακής
Директор тюрьмы
Η κοινωνική λειτουργός
Социальное обеспечение
Ο κοινωνικός εργάτης
Социальный работник
Ο ανακριτής
Следователь
Το δικαστήριο
Суд
Ο δικηγόρος
Адвокат
Το κελί
Камера
Η ώρα περίπατου
Время прогулки
Η καλή αγωγή
Хорошее поведение
Ο αριθμός του εγγράφου εισαγωγής στη φυλακή είναι
Мой номер заключенного
Ο Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Прокурор Республики
Ο δικηγόρος διορισμένος αυτεπάγγελτα
Адвокат, назначенный судом (т.e. бесплатный)
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα αυτεπάγγελτα διορισμένο δικηγόρο
Я хотел бы попросить суд назначить мне бесплатного адвоката
Κρατικό επίδομα στο δικηγόρο του απόρου φυλακισμένου
Юридическая помощь
Θα ήθελα να συναντήσω ένα εκπρόσωπο του
Хочу встретиться с представителем
προξενείου της χώρας μου
консульства моей страны
Πως μπορώ να δέχομαι την οικογένειά μου, φίλους;
Как получить разрешение на встречу с семьей, с друзьями?
Μια άδεια επίσκεψης
Разрешение на встречу
Θα ήθελα να συναντήσω ένα επισκέπτη της φυλακής
Я хочу встретиться с представителем общественной организации, наблюдающей за условиями содержания заключенных в тюрьмах
Η διαδικασία
Судопроизводство
΄Αμεση προσαγωγή
Рассмотрение дела в суде без предварительного следствия
Η δίκη
Судебное дело
Ο φάκελος μου
Мое дело
Το δικαστήριο
Суд
Πρόεδρος
Председатель суда
Εισαγγελέας
Прокурор
Κάνω έφεση
Обжаловать судебное решение
Κράτηση
Заключение
Ελευθερία υπό όρους
Условный срок заключения
Αλληλογραφία
Почта
Επιστολόχαρτο, στυλό μπικ
Бумага для писем, ручка
Θα ήθελα να αγοράσω ένα γραμματόσημο
Хочу купить почтовую марку
Εχουν έλθει γράμματα για μένα;
Есть ли письма для меня?
Θα ήθελα να γράψω στην οικογένειά μου
Я хотел бы написать письмо родным
Εχουν ταχυδρομηθεί τα γράμματά μου;
Мои письма отправлены?
Πόσο κοστίζει ένα γράμμα για τη χώρα μου;
Сколько стоит письмо на мою родину?
Τροφή
Питание, Пища
Εχετε τίποτα να φάω;
У вас есть продукты питания?
Τι τρώμε σήμερα;
Что дают на обед, на ужин?
Δεν τέλειωσα το φαγητό μου
Я еще не поел
Δεν τρώγω χοιρινό
Я свинину не ем
Το γεύμα ή το μεσημεριανό φαγητό
Обед
Ο δείπνος ή το βραδινό φαγητό
Ужин
Το γεύμα
Еда
Το πρόγευμα
Завтрак
Το ψάρι
Рыба
Το κρέας
Мясо
Πατάτες
Картофель, картошка
Χορταρικά
Овощи
Φρούτα
Фрукты
Ενα αυγό
Яйцо
Ενα κρεμμύδι
Лук
Μια πιπεριά
Перец (красный, зеленый)
Το γάλα
Молоко
Το αλεύρι
Мука
Το τσάϊ
Чай
Ο καφές
Кофе
Το ψωμί
Хлеб
Τα ζυμαρικά
Макароны
Το ρύζι
Рис
Η ζάχαρη
Сахар
Το αλάτι
Соль
Το πιπέρι
Перец
Μια ντομάτα
Помидор
ΚοτόπουλοDu poulet
Курица
Η ώρα
Время, часы
τι ώρα είναι;
Который час?
είναι ώρα δέκα πέντε
Три часа дня
είναι ώρα δέκα πέντε και τέταρτο
Пятнадцать минут четвертого
είναι ώρα δέκα πέντε και πενήντα πέντε λεπτά
Без пяти четыре
Η υγεία, η υγιεινή, ο ρουχισμός
Здоровье, гигиена, одежда
Αισθάνομαι καλά, έχω καλή υγεία
Я чувствую себя хорошо, я здоров
Δεν αισθάνομαι καλά, είμαι άρρωστος
Я плохо себя чувствую, я болен
Πάω καλύτερα, αισθάνομαι καλύτερα
Мне стало лучше, я чувствую себя лучше
Θα ήθελα να δω τον ιατρό, τον οδοντίατρο
Мне нужен врач, зубной врач
Θα ήθελα ένα ξυραφάκι, κρέμα για ξύρισμα
Мне нужна бритва, крем для бритья
Πως και πότε θα μπορούσα να πλύνω τα ρούχα μου;
Можно постирать белье?
΄Εχω ανάγκη από ρούχα
Мне нужна одежда
Το ύψος μου είναι :
Мой рост
Η μέση μου είναι :
Объем талии
Φοράω παπούτσια αριθμό :
Размер обуви
΄Ενα ζεστό ρούχο για τον περίπατο
Теплая куртка для прогулок
Θα ήθελα σεντόνια, μια κουβέρτα
Мне нужны простыни, одеяло
Θα ήθελα να κάνω μπάνιο
Мне надо бы помыться в душе
Πότε θα μπορούσα να κάνω μπάνιο;
Когда можно будет помыться в душе?
Τι πρέπει να κάνω για να κουρευτώ;
Мне надо бы постричься
Θα ήθελα προϊόντα υγιεινής
Мне нужны предметы личной гигиены
Χρειάζομαι χαρτί υγείας
Мне нужна туалетная бумага
Μπορώ να σβήσω το φως;
Можно выключить свет?
Πόνος
Больно, болит, боль
Πονοκέφαλος
Головная воль, болит голова
Πονόκοιλος
Живот болит
Το σαπούνι
Мыло
Η οδοντόβουρτσα
Зубная щетка
Η οδοντόπαστα
Зубная паста
Η πετσέτα
Полотенце
Πουκάμισο,
Рубашка, майка
Πανταλόνια
Штаны
Πουλόβερ
Пуловер
Σώβρακα, σλιπάκι
Кальсоны, трусы
Που είναι τα ντους
Где здесь душ?
Το χρήμα
Деньги
Τι υπόλοιπο έχω στο λογαριασμό μου;
Какая сумма осталось на моем счете?
΄Ελαβα χρήματα;
Мне деньги пришли?
Πως μπορώ να λάβω χρήματα από το εξωτερικό;
Как мне получить деньги с воли? 
Μέσω της οικογένειάς μου; από την οικογένειά μου;
От моих родных?
Μέσω του λογαριασμού μου;
С моего счета?
‘Εμβασμα σε ρευστό
Денежный перевод
Διεθνές έμβασμα
Денежный перевод из-за рубежа
Μπορώ να ξέρω πόσο κοστίζει;
Сколько стоит?
Μπορώ να έχω ένα κουπόνι για την καντίνα;
Можно получить талон на еду?
Οι ενασχολήσεις, ελεύθερος χρόνος
Свободное время, досуг
Το βιβλίο, το διάβασμα, η τηλεόραση
Книга, чтение, телевидение
Θα ήθελα να πήγαινα στη βιβλιοθήκη
Хочу посетить библиотеку
Ποιες είναι οι ενασχολήσεις στον ελεύθερο χρόνο;
Чем можно заняться в свободное время
θα ήθελα να κάνω σπορ, άσκηση
Я хотел бы заниматься спортом, делать зарядку
Θα ήθελα να παίξω φουτμπόλ
Я хотел бы играть в футбол
Θα ήθελα τσιγάρα, σπίρτα
Мне нужны сигареты, спички
Πως μπορώ να έχω μια τηλεόραση;
Что нужно, чтобы мне предоставили телевизор?
Μπορώ να αλλάξω κανάλι;
Можно переключить телевизор на другой канал?
Θα ήθελα επιστολόχαρτο, φακέλους
Мне нужна бумага для писем, конверты
Η εργασία
Работа
Υπάρχει η δυνατότητα να εργαστώ;
Можно ли здесь работать?
Ποια είναι η διαδικασία για να μπορέσω να εργαστώ;
Кому подать просьбу о зачислении на работу? 
Ποιος είναι ο μισθός;
Сколько платят за работу?
Η λατρεία, η θρησκεία
Вероисповедание, религия
Επιθυμώ να ασκήσω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα
Прошу предоставить мне возможность исполнять религиозные обряды
Είμαι καθολικός, διαμαρτυρόμενος, εβραίος
Я – католик, протестант, иудей
Είμαι μουσουλμάνος, ορθόδοξος, μιας άλλης θρησκείας
Я мусульманин, православный, последователь другой религии
Θα επιθυμούσα να συναντήσω ένα εκπρόσωπο της θρησκείας μου
Мне нужно встретиться со служителем моей религии
Στο άμεσο μέλλον, αν δεν υπάρχει εκπρόσωπος της θρησκείας μου και προσωρινά θα επιθυμούσα να συναντήσω ένα εκπρόσωπο της θρησκείας...
Если в данный момент нет служителя  моей религии, я хочу временно встречаться со служителем религии...

Комментариев нет :