Оглавление блога

суббота, 6 сентября 2014 г.

Бессонница


Krimpt het brein door slaaptekort?
Недостаток сна уменьшает объем мозга?


5 september 2014 om 19:04 uur
05.09.2014 г.


Onderzoekers van de universiteit van Oxford hebben een relatie gevonden tussen slaaptekort en de snelheid waarmee het brein krimpt. De hersenen van mensen die kort slapen of veel moeite hebben om in slaap te komen, krimpen mogelijk sneller dan hersenen van personen met een beter slaappatroon.
Ученые из Оксфордского университета обнаружили зависимость между недосыпанием и скоростью "скукоживания" мозга. По-видимому, у людей. спящих мало, страдающих от бессонницы, объем мозга уменьшается быстрее, чем у людей, спящих здоровым сном.


Aan het onderzoek deden 147 volwassenen in de leeftijd van 20 tot 84 jaar oud mee. Zij moesten een vragenlijst invullen over hun slaappatroon, terwijl wetenschappers de grootte van de hersenen in kaart brachten. 35% van de deelnemers had last van slaapproblemen.
В эксперименте участвовало 147 человек в возрасте от 20 до 84 лет. Их попросили заполнить опросник на тему, как они спят, а ученые составляли карту их мозга с помощью магнито-резонансного томографа (МРТ). 35% опрошенных жаловались на бессонницу.


Na 3,5 jaar werd er opnieuw een MRI-scan uitgevoerd. De onderzoekers zagen dat hersenen van de slechte slapers sneller waren gekrompen dan de hersenen van de andere deelnemers. Het gaat dan om verschillende hersengebieden in de frontale, temporale en pariëtale kwabben. De afname van hersenvolume lijkt groter te zijn wanneer iemand ouder dan zestig jaar is.
Через 3,5 года их мозг снова просканировали с помощью МРТ. Ученые утверждают, что мозг страдающих от недосыпания, уменьшился в объеме больше, чем у остальных участников эксперимента. Это касается нескольких участков передней, височной и теменной долей мозга. Его объем уменьшается еще скорее у людей старше 60-ти лет.


Slaap wordt gezien als een huishoudster voor het brein. Terwijl een persoon slaapt, kan het brein zich herstellen of repareren. “In de toekomst gaan we onderzoeken of het verbeteren van iemands slaappatroon een positieve uitwerking heeft op de afname van hersenvolume”, vertelt auteur Claire E. Sexton van de universiteit van Oxford. “Als dat zo is, dan is slaaptherapie belangrijk om de hersenen gezond te houden.”
Считается, что сон приводит мозг в порядок. Во время сна его работоспособность восстанавливается. Автор работы, Клэр Секстон из Оксфордского университета планирует проверить, замедляет ли улучшение качества сна уменьшение объема мозга. "Если это так, то здоровый сон означает также и "здоровый мозг"".

http://www.scientias.nl/krimpt-het-brein-door-slaaptekort/104941

Комментариев нет :