Оглавление блога

пятница, 5 сентября 2014 г.

Стоунхендж и циркуль


Стоунхендж някога е имал форма на пълен кръг

В древности камни Стоунхенджа образовывали полный круг

Публикувана на Петък, 05 Септември 2014 12:34
Опубликовано в пятницу, 05 сентября 2014 г. в 12:31
Посещения: 77
Число посещений: 77


Учени от векове се опитват да разкрият загадката на Стоунхендж.  Продължителната суша, а не математически изчисления или датиране с въглерод, обаче допринесе да се направи едно от най-значимите открития през последните няколко години - мегалитният паметник е имал форма на пълен кръг, съобщи ЮПИ.
Ученые издавна бьются над загадкой Стоунхенджа. И вот, продолжительная засуха, а вовсе не математические выкладки, и не радиоуглеродный метод,   подтолкнула ученых к одной из самых интересных, за последние несколько лет, догадок. Оказывается, мегалитический памятник когда-то имел форму полного круга, сообщает UPI.


През 2013 година почвата на обекта изсъхнала до такава степен, че се появили нещо като петна от особено кафява трева там, където би трябвало да има камъни, ако Стоунхендж бе с изцяло кръгла форма. Мъжът, който се грижи за поддържането на обекта, споменал пред местни археолози за наблюденията си.
Летом 2013 года почва в этом месте сильно высохла, и трава сильнее покоричневела в тех местах, где должны были бы стоять камни, если бы Стоунхендж имел форму полной окружности. Служитель, поддерживающий объект в порядке, поделился своими догадками с местными археологами.


"Докато гледах изсъхналата трева близо до камъните, си помислих, че ще е нужен по-дълъг маркуч, за да може тя да стане зелена. След това си припомних, че археолози напразно търсеха следи, които да сочат, че са били изкопани дупки, за да може в тях да се поставят камъни. Дадох си сметка, че тези петна от изсъхнала трева може би свидетелстват за наличие на подобни дупки", разказа Тим Доу.
Разглядывая траву рядом с камнями, Тим Доу подумал, что она вновь позеленеет только после сильного, продолжительного ливня. Вспомнил, что археологи безуспешно искали следы некогда вырытых углублений, в которые можно было поставить мегалиты. Эти пятна более сухой травы и есть следы, оставшиеся от былых углублений.


Експерти предполагат, че Стоунхендж вероятно е бил изграден на няколко етапа през неолита. Построяването му вероятно е продължило няколко века между 3000 г. пр. Христа и 2000 г. пр. Христа.
По мнению ученых, в эпоху неолита строительство памятника шло поэтапно, вероятно, в течение нескольких веков, между 3000 и 2000 годами до нашей эры.


Археолози потвърдиха предположенията на Доу, макар да не стигнаха до категорични заключения. Бъдеща суша може да позволи на учените да направят допълнителни изследвания. В идеалния случай изследването трябва да даде възможност да се направи разлика между някои петна от изсъхнала трева и други с буйна трева, отбелязаха археолозите.
Археологи сочли предположения Доу рациональными. Когда в следующий раз снова наступит засуха, ученые смогут подробнее изучить этот феномен. Хорошо было бы, если бы пятна высохшей травы и буйно зеленеющей, значительно различались, рассуждают они.


"Ако в тези дупки действително е имало камъни, паметникът е имал форма на пълен кръг. Това е впечатляващо и разкрива още колко неща предстои да научим за Стоунхендж", заяви историчката Сюзън Грийни.
Если в этих углублениях когда-то действительно стояли камни, то весь мегалитический памятник имел форму полной окружности. Кто бы мог подумать? Этот факт может пролить новый свет на некоторые другие аспекты, касающиеся памятника, - говорит историк Съюзен Грийни.


Резултатите от изследването са публикувани в Antiquity.
Работа опубликована в Antiquity.
Източник: БТА
Источник: БТА

Комментариев нет :