Оглавление блога

среда, 28 января 2015 г.

Savons la langue come à Babel

2,5 языка по цене одного
В Норвегии 2 государственных языка - букмол и нюношк. Букмол больше похож на датский, а нюношк - довольно искусственный, создан на основе норвежских диалектов. На нем пишут и читают процентов 5 населения, никто не говорит. Все, кто использует букмол в качестве письменного литературного языка, в быту говорит на диалектах.


Bokmål

Hele verden hadde ett språk og samme tungemål.
Nynorsk
Heile verda hadde eitt språk og same tungemålet.
Dansk (Danish) 1933 version
Hele Menneskeheden havde eet Tungemål og samme Sprog.
Dansk (Danish) 1992 version
Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål.

Bokmål

Da folk brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinear-landet og slo seg ned der.
Nynorsk
Då folk tok ut frå aust, fann dei ein brei dal i Sinear-landet, og der slo dei seg ned.
Dansk (Danish) 1933 version
Da de nu drog østerpå, traf de på en Dal i Sinear, og der slog de sig ned.
Dansk (Danish) 1992 version
Da de brød op mod øst, stødte de på en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned.

Bokmål

De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel.
Nynorsk
Dei sa til kvarandre: «Kom, lat oss laga teglstein og brenna han vel!» Dei bruka tegl til murstein og jordbek til kalk.
Dansk (Danish) 1933 version
Da sagde de til hverandre: "Kom, lad os stryge Teglsten og brænde dem godt!" De brugte nemlig Tegl som Sten og Jordbeg som Kalk.
Dansk (Danish) 1992 version
De sagde til hinanden: »Kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde!« De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel.

Bokmål

«Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»
Nynorsk
Så sa dei: «Kom, lat oss byggja ein by med eit tårn som når opp til himmelen, og gjera oss namngjetne, så vi ikkje vert spreidde ut over heile jorda!»
Dansk (Danish) 1933 version
Derpå sagde de: "Kom, lad os bygge os en By og et Tårn, hvis Top når til Himmelen, og skabe os et Navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele Jorden!"
Dansk (Danish) 1992 version
Så sagde de: »Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.«


Bokmål

Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde.
Nynorsk
Då steig Herren ned og ville sjå på byen og tårnet som menneska bygde.
Dansk (Danish) 1933 version
Men HERREN steg ned for at se Byen og Tårnet, som Menneskebørnene byggede,
Dansk (Danish) 1992 version
Herren steg ned for at se byen og tårnet, som menneskene byggede.

Bokmål

Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre.
Nynorsk
Og Herren sa: «Sjå, dei er eitt folk, og alle har dei same tungemålet. Dette er det fyrste dei tek seg føre. No vert ikkje noko umogeleg for dei, kva dei så finn på å gjera.
Dansk (Danish) 1933 version
og han sagde: "Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemål; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem;
Dansk (Danish) 1992 version
Så sagde Herren: »Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem.

Bokmål

La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!»
Nynorsk
Lat oss stiga ned og vildra tungemålet deira, så den eine ikkje skjønar kva den andre seier!»
Dansk (Danish) 1933 version
lad os derfor stige ned og forvirre deres Tungemål der, så de ikke forstår hverandres Tungemål!"
Dansk (Danish) 1992 version
Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.«

Bokmål

Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.
Nynorsk
Så spreidde Herren dei derifrå ut over heile jorda, og dei heldt opp med å byggja på byen.
Dansk (Danish) 1933 version
Da spredte HERREN dem fra det Sted ud over hele Jorden, og de opgav at bygge Byen.
Dansk (Danish) 1992 version
Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen.


Bokmål

Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.
Nynorsk
Difor kalla dei han Babel. For der vildra Herren tungemålet for heile verda, og derifrå spreidde han dei ut over all jorda.
Dansk (Danish) 1933 version
Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede HERREN al Jordens Tungemål, og derfra spredte HERREN dem ud over hele Jorden.
Dansk (Danish) 1992 version
Derfor hedder den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.

Датский - просто разные переводы, как Гамлет в переводе Лозинского и в переводе Пастернака.

См. мой пост:
Русско-норвежский (bokmål, nynorsk) разговорник
http://perevod99.blogspot.ru/2009/02/bokm-nynorsk.html

Комментариев нет :