Оглавление блога

вторник, 3 февраля 2015 г.

Экономика планеты Марс


Ekonomika jako letenka k Marsu

Экономика подобна билету на марсолёт

 


02.02.2015

02.02.2015

 


Na základě dřívějších ukazatelů pokládáme ekonomický růst/zvyšování bohatství za něco samozřejmého.
Экономический рост, рост благосостояния для нас очевидные вещи, раньше ведь всегда так было!


Cena aktiv, které dnes vlastníme, je přímo spojena s naším očekáváním, že prosperita se bude zvyšovatfirmy budou generovat stále vyšší zisky (akcie), státy dokáží splácet své závazky (státní dluhopisy), lidé budou mít stále vyšší nároky i prostředky na bydlení (nemovitosti). Budou existovat důchody a kvalitní zdravotnictví.
Стоимость активов, которыми мы в данный момент владеем, напрямую зависит от наших ожиданий и прогнозов, согласно которым, благосостояние будет расти, как и акции компаний. Государства расплатятся по своим долгам (выкупят свои облигации), потребность людей во всё более комфортном жилье (объектах недвижимости) никуда не денется. Будут и пенсии, и качественное здравоохранение.


Jenomže představme si třeba analogii s kosmickým programem. Všechno to připomíná situaci, kdy se po přistání na Měsíci někdo rozhodne prodávat letenky na Mars s tím, že dodavatel se zavazuje let realizovat do konce 20. století. Nadšení fanoušci sci-fi by se řadili do fronty.
А представим себе космическую программу. Прилетев на Луну, кто-то станет продавать билеты до Марса, обязуясь "отоварить" их реальной услугой до конца XXI века. Восторженные фанаты фантастики выстроятся за ними в очередь.


Ať už by dotyčný podnikatel byl podvodník nebo by jen sázel na samospádem fungující technologický pokrok, letenky by byly nakonec bezcenné. Před konečným zúčtováním by existovala složitá hra o Černého Petra. Cena letenek by nějakou dobu mohla i růst.
Может, этот предприниматель - мошенник, а может, надеется на непрерывный технический прогресс, но рано или поздно эти билеты на марсолёт обесценятся в ноль. Перед окончательным расчетом - сложная азартная игра. В течение какого-то времени цена билетов может и расти.


Někteří, až by se probrali z bludu, by je dokázali alespoň prodat bez vlastní ztráty ještě větším důvěřivcům. Do reality by vstoupila prohlášení politiků či centrálních bankéřů, že se něco určitě stane nebo rozhodně nestane. Nakonec by ale někdo musel být poražen a skončit s potištěnými papírky.
Некоторые, поняв, что это  афера, вовремя продадут, хоть и без прибыли, свои билеты еще более наивным. Политики и председатели центробанков начнут выступать с заявлениями о том, что что-то обязательно произойдет, или ни в коем случае не произойдет. Рано или поздно некоторые владельцы потеряют всё и останутся с пачкой ненужных бумажек.


Podobná je situace i dnes. Madoff sedí ve vězení, ekonomika jako celek je však postavena na podobně nepodložených vírách, slibech a klamech. Nejenom, že se nikdo nepodíval na Mars, ale dokonce nedošlo ani k návratu na Měsíc. A uskuteční-li se, nestanou na Měsíci spíše Číňané?
Сегодняшняя ситуация не менее "космическая". Бернард Мейдофф - в тюрьме, а вся мировая экономика зиждется на подобных необоснованных надеждах, пустых обещаниях и обмане. На Марсе никто так и не побывал, даже на Луну вернуться не удалось. А если когда-нибудь и удастся, Луну, скорее всего, заселят китайцы.


Zdroj: Stephen D. King: Až dojdou peníze – konec západního blahobytu, Paseka 2014
Источник: Стивен Кинг "Когда закончатся деньги, закончится и благоденствие стран Запада", 2014

Комментариев нет :